31 Październik 2021

10 mln zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych

10 mln zł na dofinansowanie wycieczek szkolnych

Uruchomiony został dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Poznaj Polskę”. Nabór potrwa do wyczerpania środków finansowych. Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka „Poznaj Polskę”, to program wpierający wycieczki szkolne. Jego celem jest wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Dzięki niemu uczniowie będą mieli okazję poznać dziedzictwo narodowe i kulturowe oraz osiągnięcia naukowe w Polsce.

Wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników wyjazdu. Ze względu na duże zainteresowanie programem, czas naboru wniosków został przedłużony. O otrzymaniu wsparcia decyduje data złożenia wniosku.

Na dodatkowy nabór Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznacza 10 mln zł. Łącznie projekt będzie kosztował MEiN prawie 35 mln zł.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka