13 Wrzesień 2021

Materiały edukacyjne o szczepieniach

Materiały edukacyjne o szczepieniach

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, przygotowało materiały edukacyjne dla szkół dotyczące m.in. szczepień przeciwko COVID-19.

 W ramach tygodnia informacyjnego w szkołach, placówki mogą skorzystać z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Materiały dotyczą szczepień, ich działania, historii ich używania oraz ich skuteczności i skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Dla starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych przygotowane zostały filmy edukacyjne. Przekazują one informacje o historii wynalezienia szczepionki, istocie jej działania oraz wpływie na choroby zakaźne. Celem filmów jest zaznajomienie uczniów z konsekwencjami związanymi z brakiem szczepień.

Wśród materiałów znajdują się także scenariusze lekcji. Tematy w nich poruszane kierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Scenariusze mogą być wykorzystane podczas zajęć z wychowawcą. Treści dotyczą społecznej odpowiedzialności i działań, które mogą zrealizować uczniowie, aby chronić się przed chorobami.

Materiały edukacyjne przygotowane zostały przez profesorów wirusologii i epidemiologii. Znaleźć w nich można odpowiedzi na najczęściej powtarzające  się pytania dotyczące szczepień przeciwko COVID-19. Zawierają aktualne informacje na temat roli szczepień w zapobieganiu epidemii.

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka