27 Wrzesień 2021

Rozpoczyna się realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i biblioteki pedagogiczne mogą składać wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na 2021 rok.

W piątek, 10 września, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się: publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Pomoc udzielona może być:

w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

1. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3‑6 lat,

 

2. realizację działań promujących czytelnictwo.

 

w odniesieniu do szkół na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

c) zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

d) zakup oprogramowania dla bibliotek,

e) zakup czytników e­‑booków,

f) zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia

g) realizację działań promujących czytelnictwo.

 

Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju i wielkości placówki.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka