13 Wrzesień 2021

Wyniki sesji poprawkowej egzaminu maturalnego 2021

Wyniki sesji poprawkowej egzaminu maturalnego 2021

Wyniki sesji poprawkowej egzaminu maturalnego 2021

 Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki egzaminu maturalnego – sesji poprawkowej.

 Do tegorocznej sesji poprawkowej przystąpiło 55 275 absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym i dodatkowym łącznie przystąpiło 274 831 osób.

Egzamin ustny nie był przeprowadzany w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty ze względu na zwalczanie COVID-19.

Absolwenci nie musieli także przystępować do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Wśród absolwentów przystępujących do egzaminów w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym zdało 83% osób. Szczegółowe dane można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-egzaminu-maturalnego-2021---po-sesji-poprawkowej

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka