22 Lipiec 2021

Zintegrowana platforma edukacyjna - dostęp do podręczników

W ramach projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” zostały przygotowane e-podręczniki PO KL. Przedmioty, dla których przygotowano podręczniki to: język polski, historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa.

Na portalu znajdują się także podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III).

Podręczniki zostały przygotowane w oparciu o aktualne programy nauczania.

Więcej TUTAJ.